DERZ DOLGU

1. Karıştırma

2. Derzleri Temizleme

3. Malzeme Uygulama

4. Fırçayla Perdahlama

TANIM: Elastomerik reçine esaslı, soğuk uygulamalı, derz dolgu malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

Plas’coll Derz Dolgu, Elastomerik reçine esaslı, geniş ve yatay dilatasyonlar için geliştirilmiştir. Sızdırmazlık özelliklerine sahip, likit derz dolgu malzemesidir. Yüksek performans sergileyen su yalıtım özelliğinin yanı sıra, çeşitli iklim koşulları ve ısı farklılıklarına karşıda mükemmel direnç gösterir. Çalışma aralığı -40 oC + 80 oC dir.Kimyasallar ve tahrip edici diğer dış etkenlere karşıda çok iyi bir mukavemete sahiptir.10 cm genişliğe kadar olan beton sulama kanalları derzlerinde, yatay ve düşey derzlerde su sızdırmazlık amacıyla kullanılabilir.

FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Özgül Ağırlık                                             (gr/cm3)

(23±2 oC ve % 45 -55 bağıl nem aralığında)

1,70

Yapışma Mukavemeti                               (N/mm2)

(23±2 oC ve % 45-55 bağıl nem aralığında)

0,06
Soğukta Bükme                                         (-40 oC) Çatlama yok
Sıcaklık Dayanımı                                     (+80 oC) Akma yok
+80 oC Film Sarkması Yok
– 40 oC Film Kırılması Yok (bükülebilir)
Ph 8 – 8,5
İlk Kuruma + 23 oC de 5 saat
Son Kuruma + 23 oC de 72 saat
Servis Isısı – 40 oC – +80 oC arası

UYGULAMA ŞEKLİ:Plas’coll elastomerik reçine esaslı soğuk uygulamalı derz dolgu, uygulanmadan önce, uygulanacak alanlar, fırça veya kompresör yardımı ile temizlenerek toz yağ ve kirden arındırılmalıdır.Temizlenmiş yüzey üzerine Plas’coll elastomerik reçine esaslı soğuk uygulamalı derz dolgu ambalajından çıkarıldığı haliyle (uygun bir karıştırıcı-mixer/spatula v.b.ile karıştırılarak, gerekiyorsa su ilave edilerek), özel uygulama aparatı ile dikey ve düşey derzlere dökülerek uygulanmalıdır. Derzlere dökülmüş malzemenin üzeri fırça ile perdahlanarak düzeltilmelidir.

AMBALAJ ŞEKLİ:30 kg lık plastik kova

STOK:+5 oC ısı ortamında kapağı açılmamış ambalaj içerisinde 12 ay

KORUNMA:Çocukların ulaşamayacağı alanlarda muhafaza edilmeli ve çalışma yapılırken eldiven kullanılmalıdır.

TANIM:

Elastomerik, poliüretan reçine esaslı, elastik, derz dolgu malzemesidir.

KULLANILDIĞI YERLER:

Plas’coll D500 Poliüretan Derz Dolgu, elastomerik poliüretan reçine esaslı , geniş ve yatay dilatasyonlar için geliştirilmiş, sızdırmazlık özelliklerine sahip, likit derz dolgu malzemesidir. Yüksek performans sergileyen su yalıtım özelliğinin yanı sıra, çeşitli iklim koşulları ve ısı farklılıklarına karşı da mükemmel direnç gösterir. Kimyasallar ve tahrip edici diğer dış etkenlere karşı da çok iyi bir mukavemete sahiptir.

Plas’coll, elastomerik poliüretan reçine esaslı derz dolgu malzemesi, 10 cm kalınlığa kadar olan   prekast, sulama kanalları derzlerinde, yatay ve düşey derzlerde su sızdırmazlık amacıyla kullanılabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Plas’coll elastomerik poliüretan reçine esaslı derz dolgu uygulanmadan önce, uygulanacak alanlar, fırça veya rulo yardımı ile temizlenerek toz yağ ve kirden arındırılmalıdır.

Plas’coll Elastomerik Poliüretan Reçine Esaslı, Derz Dolgu malzemesi ambalajından çıkarıldığı haliyle dikey derzlere mala yardımı ile, düşey derzlere dökülerek uygulanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:

30 kg lık plastik kova

STOK:

+5 oC ısı ortamında kapağı açılmamış ambalaj içerisinde 12 ay

KORUNMA:

Çocukların ulaşamayacağı alanlarda muhafaza edilmeli ve çalışma yapılırken eldiven kullanılmalıdır.