İÇ - DIŞ CEPHE MACUNLARI

PLAS’COLL DIŞ-İÇ CEPHE DOLGU MACUNU

1-ÖZELLİKLERİ:

a) Muhteviyatı (İçindekiler): Emülsiyon esaslı, doldurma gücü yüksek, çatlama yapmayan bir plastik macundur. Üzerine uygulanacak Plas’coll Plastik veya Dış Cephe Boyanın’nın dayanıklılığını artırır, sarfiyatını azaltır.

b) Kullanıldığı Yerler: İnce sıvası yapılmış iç duvarlar ile prefabrike yapı elemanları ve yonga levha kaplanmış iç yüzeylerde kullanılır.

2-UYGULAMA ÖNCESİ:

a) Uygulama Hazırlıkları: Uygulama yapılacak gevşek yüzeyler macun tatbikatından önce uygun Astar Boya ile doyurulmalıdır.

b) Zemin (yüzey) Hazırlama: Zemin yüzeyindeki çatlaklar, kireç kusmaları, rutubet izleri, küfler bir spatula yardımıyla temizlenir. 2.5-3 mm’den küçük çatlakların etrafı eski boya kalıntılarından aynı şekilde arındırılmalıdır.

c) Ürün Hazırlama: Plas’coll Plastik Macun inceltilmeden aynen kullanılır.

d) Uygulama Aletleri Hazırlıkları: Ürün spatula ile tatbik edilir.

3-UYGULAMA:

a) Uygulama Şekli (veya Şekilleri): Malzeme kalın katlar halinde uygulanır. Ortam şartlarına bağlı olarak 3-6 saat sonra zımparalanabilir.

b) Dikkat edilmesi Gereken Hususlar: Kalın çatlaklar ve yüzeydeki seviye farklılıkları yüzünden kalın tabakalar halinde uygulanması gereken satıhlarda ince tabakalar halinde aynı kalınlığa ulaşmak daha uygundur.

4-UYGULAMA SONRASI:

a) Kuruma Süresi: Kalın tabakalarda üst kuruma 2 saat, tam kuruma ise 48 saattir. İnce tabakalarda ise üst kuruma 2 saat tam kuruma da 36 saattir.

b) Ürünün Saklanması: İş bittikten sonra içerideki naylon sıkıca bağlanıp ambalaj sıkıca kapatılır. 20-25 C derecede muhafaza edilmelidir.

c) Uygulama Aletlerinin Saklanması: İş bitiminde uygulama aracı su ile yıkanıp temizlenmelidir.

5-SARFİYAT(TÜKETİM):

Tatbikat kalınlığına bağlı olarak 1-2 m2/kg alan kaplar.