Plas’coll B100

Plas’coll B100 Elastomerik Reçine Esaslı Bitüm Katkılı Likit Su Yalıtım Malzemesi

TANIM:

Elastomerik reçine esaslı, bitüm katkılı, elastik, anti bakteriyel, hava ve su geçirmez, su bazlı, likit su yalıtım malzemesidir.

KULLANILDIĞI YERLER:

Plas’coll, bitüm katkılı, likit su yalıtım malzemesi, yapılarda su yalıtımı gerektiren tüm alanlarda ve yerine göre ahşap, metal, gazbeton, sıva, brüt beton, eternit, plastik, düz ve meyilli çatılar, bodrum duvarları, rayda temeller, bina cepheleri, su basmanlarda ve havuzlarda başarı ile uygulanır.

FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİ:

Fiziksel Görünüm                                                      Siyah

Özgül Ağırlık                                                             1,235 gr/m3

Serbest Film Halinde Uzama Katsayısı                   + 23 oC de 100-600 (esnek)

Sürüldükten sonraki Film Uzama Katsayısı           + 23 oC de 100-0,40 (flexable)

+80 oC Film Sarkması                                               Yok

– 20 oC Film Kırılması                                               Yok (bükülebilir)

Ph                                                                               8 – 8,5

İlk Kuruma                                                                 + 23 oC de 5 saat

Son Kuruma                                                              + 23 oC de 72 saat

Servis Isısı                                                                   -20 oC – +80 oC arası

UYGULAMA ŞEKLİ:

Plas’coll akrilik esaslı, bitüm katkılı yalıtım malzemesi, 1 kat astar, 2 kat malzeme olmak üzere, 3 kat uygulanması tavsiye edilir. Su yalıtımı yapılacak yüzeyler yağ, kir ve tozdan iyice temizlenmeli, varsa kırık ve çatlaklar tamir harcı v.b. ürünler ile tamir edilmelidir.

Yüzeye bağlı olarak, Plas’coll B100 % 10 su ile inceltilerekastar uygulaması yapılır. Astar kuruduktan sonra 1.kat Plas’coll B100 yüzeye fırça veya rulo ile sürülür. Birinci kat uygulama yaşken cam elyaf file yüzey üzerine yatırılarak üzerinden rulo ile taranır ve filenin malzeme içerisine gömülmesi sağlanır. İki saat kuruduktan sonra ikinci kat Plas’coll B100 alttaki file tamamen kapanacak şekilde uygulanır. Uygulanan yalıtım kurumasını tamamladıktan sonra sonkat uygulaması yapılır. (Ortalama tüketim   2 – 2,5 kg/m2)

Filesiz uygulama yapılacaksa, 1 kat astar, 2 kat Plas’coll B100 uygulaması yapılır. (Ortalama tüketim 1,25-1,50 kg/m2 dir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Astar uygulamasından sonra, diğer katların uygulaması yapılırken, uygulamacı ustanın ayağına, delici olmayan plastik ve kauçuk tabanlı ayakkabılar giymesi önerilir.

AMBALAJ ŞEKLİ:

20 kg lık plastik kova

STOK:

+5 oC ısı ortamında kapağı açılmamış ambalaj içerisinde 12 ay

KORUNMA:

Çocukların ulaşamayacağı alanlarda muhafaza edilmeli ve çalışma yapılırken eldiven kullanılmalıdır.

AVANTAJLARI: Su yalıtımı yapılabilecek her türlü yüzeye uygulama kolaylığı, ek yapmaması, uygulama yapıldıktan sonra, altta su yürüyememesi, ek yapmadığı için tamirat kolaylığı.