EPOKSİ BOYALAR

TANIMI: 

Yapı elemanları, metal ve ahşap için modifiy edilebilen solventli epoksi ve iletken bileşik ve katkılar içeren esaslı, çift komponentli bir yüzey doyurma ve pekiştirme malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

Yüzeyin porozitesinden (gözenekliliğinden) faydalanarak kimi yerlere göre 1 ile 1.5 mm emdirilmek suretiyle:

-yüzeye ikinci ve üçüncü katlar için olumlu özellikleri sağlar.

-yüzey elemanını kendi içinde pekiştirir.

UYGULAMA ÖNCESİ

Yüzey ve uygulama hazırlıkları: Tatbikat yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ, pas ve nemden arındırılmalıdır. Oynak yüzeyler spatula, zımpara yada daha inatçı pürüzler kumlama, taşlama ve silme yöntemleriyle sabit yüzey sistemlerine dönüştürülür. En uygun tozdan arındırma ve temizleme yöntemi hava ve sudur. Dikkat edilmesi gereken bir başka hususta yüzeyin nemden arındırılmış olmasıdır.Su, malzemeyi ters asit reaksiyonu ile sağlıksızlaştırır. Olumlu sonuçlar için metal yüzeyler uygulamadan önce fosfatlama ve antioksidan malzeme muamelesine tutulur.

Ürün hazırlama:

A ve B komponentleri takım halinde verilir. Yapılması gereken A ile B’yi verilen miktarlarda iyice karıştırmaktır. Bu iş için bir el mikserinden yararlanılabilir. Malzeme karışımı 20 dakika sonunda egzotermik bir jelleşme göstermeye başlayacağından genelde 1.5 ile 2 saat arasında tüketilmesi tavsiye edilir; aksi taktirde malzeme kayıpları veya uygulama zorlukları çekilebilir. Eğer malzemenin uygulanacağı alan için karıştırılan miktar çok gelecekse ürünler üzerinde belirtilen oranlarla yapılan küçük karışımlar problemi çözecektir. Ürün özel PLAS’COLL EPOKSİ TİNER’i ile uygulanacak alete göre inceltilir.Uygulama aletleri hazırlıkları: Fırça, rulo veya tabanca sudan arındırılmış şekilde hazır tutulmalıdır.

UYGULAMA

Uygulama şekli: Kullanıma hazır hale getirilen malzeme en geç 4 saat içerisinde tüketilmelidir. Beton, ytong veya çatlak yüzeyler gibi poroz(gözenekli) yüzeylerde malzeme derinlemesine nüfus edecek şekilde uygulanmalıdır.

UYGULAMA SONRASI    

Kuruma süresi: (20 C) İlk kuruma   :1-2 saat

Son kuruma: 5-6 saat Kimyasal sertleşme: 24 saat sonunda başlar.

Uygulama aletlerinin saklanması: Kimyasal reaksiyon sonucu sertleşme yapan ürün uygulama aletleri üzerinde sertleşerek o aletin bir daha kullanılmamasına sebep olabilir. Bu yüzden uygulamanın hemen sonrasında ya da uzun uygulamalarda verilen molalarda alet Plas’coll EPOKSİ TİNER’i ile temizlenir.

SARFİYAT     

Fonksiyonel tip,uygulanan yüzeye ve uygulama şekline bağlı olarak 200 gr ile 300 gr/m2 tüketim oranına sahiptir.

DEPOLAMA  

Ürün, satıldığı A ve B komponentleri şeklinde kapalı olarak 6 ay stok ömrüne sahiptir.

dikkat ! :

Ürüne ateşle yaklaşılması tehlikelidir. Ürün ile çalışılırken deriye ve göze temaslarda acil olarak su ile temizlik ehemmiyetle tavsiye edilir.

1.Tanım :

Epoksi reçine esaslı, 2 bileşenli, kendiliğinden yayılan ASTM F-154 e göre iletken ve statik yük biriktirmeyen,güvenli, statik boşalıma olanak sağlayan bir zemin kaplaması sistemidir.Sistemde 3 çeşit kaplamadan yararlanılır:

  1. AntSt 01(Primer)
  2. AntSt 02(Arakat)
  3. AntSt 03(Sonkat)

2.Uygulama Alanları :
Beton veya çimentolu yüzeylerde estetik görünüme sahip antistatik zemin kaplaması elde etmek için kullanılır. Statik yükün kıvılcım problemi yaratabileceği,bu problemin ise parlayıcı ve patlayıcı risk taşıdığı ortamlarda.Patlayıcı malzeme üretim tesisleri,askeri tesisler,ameliyathaneler,parlayıcı solvent içeren üretim tesislerinde en uygun çözümdür.

3.Özellikler :
ASTM F154 e göre Anti Statik İletkendir. Yüzeyden yüzeye ELR değeri 10kiloohm ile 1000 kiloohm arasındadır.
İyi mekanik ve kimyasal dayanıma sahiptir,
Geçirimsizdir (sıvı malzemeleri),
Sağlam ve parlak görünümlü bir yüzey oluşturur,
Kaplama kalınlığı ayarlanabilir.

Dayanım :
a.Mekanik:

Normal ve orta derecede mekanik yüke maruz zeminlerde kullanılması uygundur.

Fiziksel dayanımı da mükemmel olan ürünün 7 gün sonunda 40-50 N/mm2 tensile kuvveti dayanımı,115-120 N/mm2 sıkıştırma kuvveti dayanımı olur.

Yüzey sertliği:ASTM D2240(Durometre)Skala ‘D75,

Aşınmada kalınlık kaybı (TS 699) : % 0.018

Elastikiyet(DIN 53455): 70%

b.Kimyasal:

DAYANIKLI amonyak su gliserin %3-30 tuzlusu
<%20 keten yağı %30 sülfürik asit
Petrol süt sabun solüsyonu
Bira <45 kostik soda silikon yağı
n-bütil eter solüsyonu sentetik tiner
siklo hegzan zeytinyağı su
dizel yağ parafin şarap
etanol<%13 kastor yağı ksilen
etilen glikol domuz yağı
sebze suyu <%9 hidroklorik asit
SINIRLI DAYANIKLI aseton monoklor benzen %20 hidroklorik
n-bütanol ogzalik asit %30-60 sülfürik asit
%5 asetik asit perkloretilen karbontetra klorid
n-bütil asetat %5-20 fosforik asit triklor etilen
>%15etanol %3hidrojen peroksit %35formaldehid
%10 nitrik asit
DAYANIKSIZ aminler metilen klorit >%20fosforik asit
Kloroform %16sodyum hipoklorit >%10 nitrik asit
>%5asetik asit >%20 hidroklorik asit >%60 sülfürik asit
metanol fenol

Tabloda belirtilen ortamlarda, ürün 7 gün boyunca bekletilmiş ve en fazla %50 kısmi bozunma harici belirgin bir film bozunması olmamıştır.

4.Uygulma öncesi

a) Uygulama Hazırlıkları: Malzeme jel reaksiyonu 20 dakika sonra başlayacağından tüm ekipmanlar hazırda bulundurulmalıdır..

b)Yüzey Hazırlama:Beton yüzey yeterli dayanımda (min. basınç dayanımı 25 N/mm2)(BS-25 VE ÜZERİ) ve kuru, temiz olmalıdır. Tatbikat yapılacak yüzeyler her türlü yağ, kir, pas, toz ve nemden arındırılmalıdır.Gerekli yüzeyler (eski boyalı, çürük zeminli oynak yüzeyler),elmas uçlu silme cihazı ile taşlanır ve daha sonra çıkan tozlar kuru bir şekilde temizlenir.Temizlikten sonra 1 kat AntSt 01 PRİMER, satıha iyice nüfuz edecek şekilde uygulanır.24 saat kimyasal sertleşme sonunda gerekli satıhlar (çatlaklar, çukur ve yarıklar EPOKSI DOLGU MACUNU Ve gerekli yerlerde tesviye vermek için MORTAR MACUN ile doldurulur.30 saatlik macun kuruma süresinden sonra 2 kat (1’er gün arayla)AntSt 02 ARAKAT BOYA sürülür.

c) Ürün Hazırlama: Fabrikamızın ön gördüğü formülasyon oranlarında A + B şeklinde karıştırılarak ürün uygulamaya hazır hale getirilir.(Ambalaj şekli bire bir karışacak biçimde düzenlenmiştir.)

d) Uygulama Aletleri Hazırlıkları: Ürün tabanca veya fırça,rulo ile tatbik edilmelidir.Ayrıca özel tesviye malası ve köpük alma ruloları da önemlidir

5.Uygulama:

Uygulama Şekli (veya Şekilleri): Kullanıma hazır hale getirilen malzeme 8 saat içerisinde tatbik edilmelidir.

Uygulama yöntemi için ÖNEMLİ NOT:
Tesviye:
Taç AntSt 03 yüzeyde oluşturduğu değişken kaplama kalınlığı antistatik özelliği etkileyeceğinden pürüzlü yüzeyler kaplama yapılmadan önce muhakkak tesviye edilmelidir. 0,5mm.yi aşan bozukluklar için AntSt 01 Primer ile yapılan MORTAR MACUN harcı kullanınız (bakınız Taç Epoksi Emprenye teknik bilgi föyü). Katlar arası bekleme süresi:

  +10oC +20oC +30oC
AntSt 01 Primer min

maks

36 saat

6 gün

24 saat

4 gün

12 saat

2 gün

AntSt 02 Arakat min

maks

24 saat

7 gün

15 saat

5 gün

10 saat

3 gün

AntSt 03 Sonkat min

maks

24 saat

7 gün

15 saat

5 gün

10 saat

4 gün

6.Uygulama Sonrası:

  1. a) Kuruma Süresi (200C): İlk kuruma:1-2 saat

Son kuruma: 6-8 saat

Kimyasal Sertleşme: 24 saatten sonra başlar.

  1. b) Ürünün Saklanması: Kesinlikle karışım halinde saklanmaz. Ambalaj kapakları sıkıca kapatılmalıdır.
  2. c) Uygulama Aletlerinin Saklanması: PLAC’COLL EPOKSİ TİNER ile iyice temizlenmelidir
  1. d) Depolama Koşulları : Serin ve kuru ortamda, açılmamış orijinal ambalajında depolayınız.
  2. e) Raf ömrü:Açılmamış kutular için belirtilen depolama koşullarında 1 yıldır.

Kürlenme Süreleri:

Taç AntSt 03 +10oC +20oC +30oC
Yaya trafiği 3 gün 2 gün 24 saat
Normal etki 6 gün 4 gün 2 gün
Ağır etki 10 gün 7 gün 5 gün
Kimyasal Etki 14 gün 10 gün 7 günden sonra


7.Sarfiyatlar veKaplama sistemi :

Kaplama Sistemi Ürün Sarfiyat
Astar AntSt 01 Primer 0,2-0,5 kg/m2
Tesviye (gerekirse) Epoksi mortar Bkz. Taç 156 teknik föyü
İletken kat AntSt 02 İletken 0,10-0,15 kg/m2
   Son kat AntSt 03 Bağlayıcı+kuvartz kumu

8.Zemin kaplamasının topraklanması

A-)Elektrotların Yerleştirilmesi:

Bakır elektrotlar ( Bakır Bantlar ile birlikte) tesviye edilmiş, astarlanmış, temizlenmiş yüzeyin köşelerine, herbirinin arasında 10metreden daha fazla aralık olmayacak şekilde, zemine 20-30cm girerek monte edilir. Bakır Bantlar duvara doğru uzatılır.Lokal koşullara bağlı olarak ve düzgün elektrik iletkenliği sağlayabilmek amacıyla aşağıdaki yöntem tavsiye edilir:

Plastik kaplı bir telin (yaklaşık 4mm2 kesitli) uç kısmından yaklaşık 30cm plastik sıyrılarak alınır, tek tek teller dışarı çıkarılır ve kendiliğinden yapışkan bakır bantla zemine 20-30cm girecek şekilde yerleştirilir.Bakır bantların serbest ucu (veya kullanılan elektrik teli) duvarlardan çekilerek uygun bir topraklama bağlantısına veya ana ringe bağlanır. Ana ringe bağlantı veya bakır bantların topraklama hattına bağlantısı uzman bir eletrikçi tarafından yapılmaldır.

B-) Topraklama Bağlantılarının Yerleştirilmesi:
Elektrot Set kullanılacaksa bakır şerit kullanımı gerekmez. Her plaka 100m2’nin iletkenliğini sağlayabilir. İki plaka arasındaki mesafenin en fazla 10m olmasına dikkat edin. Daha uzun mesafeler için arada bakır şerit kullanılması gereklidir. Topraklama plakalarını dikkatlice temizleyin. Plakaların ana ringe bağlanması bir uzman tarafından yapılmalıdır.

Topraklama bağlantısı sayısı:
Her 100m2 alan ayrı olarak topraklanmalıdır. Optimum topraklama bağlantısı lokal şartlara bağlı olarak belirlenmelidir ve çizimle belirtilmelidir.

Taç AntSt 02 Arakat Uygulanması:
Plas’coll AntSt Arakat fırça veya ruloyla uygulanır. İletkenliği test edilmesi önerilir.

Dikkat: Astar tabakası tamamen kuruduktan sonra Plas’coll AntSt 02 Arakat uygulayın. Aksi takdirde bu katta buruşmalar ve iletkenlik özelliğinin etkilenmesi görülebilir. Hiçbir zaman iletken katı kumla köreltmeyin.

Son Kat:
Karıştırılmış Plas’coll AntSt 03 yüzeye dökülür, taraklı malayla çekilir ve yaklaşık 1,5mm kalınlığında uygulanır. Kirpi ruloyla içindeki hava çıkartılır.

1-TANIMI: Çift komponentli, reaksiyon kurumalı, çinko fosfat ve çinko kromat ihtiva eden korrozyon önleyici, yüksek kimyevi direnci olan, epoksi esaslı boyadır. Mat görünümlüdür.

a) Kullanıldığı Yerler: Asit ve kalevilere maruz kalan her türlü sanayi tesisinde, tanklar, kreynler çelik konstrüksiyonların korrozyona karşı korunmasında kullanılır.

b) Katı Madde Miktarı: %82 + 3 (ağırlıkça)

c) Özgül Ağırlık: 1.75 + 0.1 gr/cm3

d) Ambalaj Şekli: A.Komp. 24/1 teneke içerisinde

B.Komp. 6/1 teneke kutu içerisinde

2- UYGULAMA ÖNCESİ:

a)Plas’coll Epoksi Astar boyanın uygulanacağı metalik yüzeyler temiz ve kuru olmalı, yüzey her türlü yağ, kir ve pastan arındırılmalıdır.

b) Karışım Oranı: 6 Kısım A.Komp. ile 1 Kısım B.Komp. karıştırılır. Bu karışım 8 saat içerisinde kullanılmalıdır.

c) Ürün Hazırlama: Epoksi Astar boya “Plas’coll Endüstriyel Tiner” ile uygun viskoziteye getirilir.

3-UYGULAMA:

a) Uygulama Şekli: Ürün tatbikatı tabanca ve fırça ile yapılmalıdır.

4- UYGULAMA SONRASI

a) Kuruma Süresi: (20 C,de) İlk kuruma: 30-45 dakika

Son kuruma: 4-5 saat

Kimyasal Sertleşme: 24 saatten sonra başlar

b) Depolama: Ağzı kapalı bir şekilde, güneş ışığına direk maruz kalmayan yerlerde saklanmalıdır.

c) Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: Yangın tehlike sınıfı İsveç standardına göre II’dir. Yanıcı bir malzeme olması sebebiyle çıplak alevden uzak tutulup havalandırılmalı ortamlarda çalışılmalıdır.

4-SARFİYAT: (tüketim)

1 litresi ile 7-8 m2 alan boyanabilir.

ÖZELLİKLERİ:

a) Muhteviyatı (İçindekiler): Yapı elemanları, metal ve ahşap için modifiye edilebilen solventli epoksi esaslı, çift komponentli bir yüzey doyurma ve pekiştirme malzemesidir.

b)Kullanıldığı Yerler: Yüzeyin porozitesinden (gözenekliliğinden) faydalanarak kimi yerlere göre 1 ile 1.5 mm emdirilmek suretiyle:

-yüzeye ikinci ve üçüncü katlar için olumlu özellikleri sağlar.

-yüzey elemanını kendi içinde pekiştirir.

-alt yüzeyin tipine göre korozyonu önler. Bu korozyon ahşap yüzeylerde ve bakteri üreten ortamlarda, ameliyathanelerde bakteristler ve küf önleyiciler (imidazol, izomerik ketotiazol ve s-triazim türevleri) vasıtası ile metal yüzeylerde ise çinkoca zengin oksidasyon önleyici ajanlarca yapılır.

-mozaik tozlanmalarını önler.

Bu inhibitörlerin katodik etkisi metalin ufak çizilmeler sonucu paslanmasını dahi önleyebilme yeteneğine sahiptir.Böylece montaj öncesi ve sonrası uzun sevkiyat ve stok süreleri içerisinde metal aksamın sağlam kalması sağlanabilmektedir.

Metal yüzeylerin temel problemi yapışmadır.Bu yapışmayı birincil olarak mükemmel bir şekilde PLAS’COLL EPOKSİ EMPRENYE VERNİK sağlamaktadır.

Her türlü beton, ytong, gazbeton, eskibeton, tuğla, briket, çatı elemanları, modüler yapı elemanlarında gerek epoksi ilk katı olarak gerekse tek başına izolasyon amaçlı kullanılabilir.

Konstrüksiyon elemanları üzerinde tek başına, tank, radyatör, sac gibi metal elemanlarda ise adheransı yüksek korozyonu önleyici bir malzemedir.

Ahşap gemi aksamında, mobilyalarda peniterasyonu yüksek, küf önleyici özellikleri ile başarıyla kullanılabilir.

PLAS’COLL EPOKSİ EMPRENYE VERNİK kullanılacağı yere göre 3 tipte üretilmektedir.

1)PLAS’COLL BETOMER EMPRENYE:Yapı yüzeyler için küçük molekül boyutlu, peniterasyonu yüksek tiptir.

2)PLAS’COLL METAMER ZİNCH RİCH EMPRENYE : Metal yüzeyler için antikorozif ve katodik etki sağlayan çinkoca zengin tiptir.

3)PLAS’COLL AHŞAMER EMPRENYE:Ahşap yüzeyler için bakterisit içeren küf önleyen tiptir.

Ayrıca uygulanan değişik tip yüzeyler ve değişik işlevler için antistatik, hijyenik, izole, antikondense sistemler formüle etmek de mümkündür.

c) Renkler: Şeffaf ve tipe göre fonksiyonel hammaddenin renklerinden oluşur.

d) Ambalaj:                           A KOMP B KOMP

PLAS’COLL BETOMER                   15kg                    10kg

TİP 2  PLAS’COLL METAMER     30kg                    3kg

TİP 3  PLAS’COLL AHŞAMER       25kg                   5kg

Antistatik,antikondense, hijyenik, izole formülasyonlarda ambalaj şekilleri de farklılık gösterir.

UYGULAMA ÖNCESİ:

a) Yüzey ve uygulama hazırlıkları: Tatbikat yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ, pas ve nemden arındırılmalıdır. Oynak yüzeyler spatula, zımpara ya da daha inatçı pürüzler kumlama, taşlama ve silme yöntemleriyle sabit yüzey sistemlerine dönüştürülür. En uygun tozdan arındırma ve temizleme yöntemi hava ve sudur. Dikkat edilmesi gereken bir başka hususta yüzeyin nemden arındırılmış olmasıdır.Su, malzemeyi ters asit reaksiyonu ile sağlıksızlaştırır. Olumlu sonuçlar için metal yüzeyler uygulamadan önce fosfatlama ve antioksidan malzeme muamelesine tutulur.

b) Ürün hazırlama: A ve B komponentleri takım halinde verilir. Yapılması gereken A ile B’yi verilen miktarlarda iyice karıştırmaktır. Bu iş için bir el mikserinden yararlanılabilir. Malzeme karışımı 20 dakika sonunda egzotermik bir jelleşme göstermeye başlayacağından genelde 1.5 ile 2 saat arasında tüketilmesi tavsiye edilir; aksi taktirde malzeme kayıpları veya uygulama zorlukları çekilebilir. Eğer malzemenin uygulanacağı alan için karıştırılan miktar çok gelecekse ürünler üzerinde belirtilen oranlarla yapılan küçük karışımlar problemi çözecektir. Ürün özel PLAS’COLL EPOKSİ TİNER‘i ile uygulanacak alete göre inceltilir.

c) Uygulama aletleri hazırlıkları: Fırça, rulo veya tabanca sudan arındırılmış şekilde hazır tutulmalıdır.

UYGULAMA:

a) Uygulama şekli(veya şekilleri): Kullanıma hazır hale getirilen malzeme en geç 4 saat içerisinde tüketilmelidir. Beton, ytong veya çatlak yüzeyler gibi poroz(gözenekli) yüzeylerde malzeme derinlemesine nüfus edecek şekilde uygulanmalıdır.

b) Dikkat edilmesi gereken hususlar: Ürüne ateşle yaklaşılması tehlikelidir. Ürün ile çalışılırken deriye ve göze temaslarda acil olarak su ile temizlik ehemmiyetle tavsiye edilir. Ayrıntılı malzeme uyarı bilgisi için epoksi ve poliüretan malzeme uyarı bilgi formuna başvurunuz.

UYGULAMA SONRASI:

a) Kuruma süresi: (20 C) İlk kuruma: 1.5-2 saat

Son kuruma: 5-6 saat

Kimyasal sertleşme: 24 saat sonunda başlar.

b) Ürünün saklanması: Ürün, satıldığı A ve B komponentleri şeklinde kapalı olarak 6 ay stok ömrüne sahiptir.

c) Uygulama aletlerinin saklanması: Kimyasal reaksiyon sonucu sertleşme yapan ürün uygulama aletleri üzerinde sertleşerek o aletin bir daha kullanılmamasına sebep olabilir. Bu yüzden uygulamanın hemen sonrasında ya da uzun uygulamalarda verilen molalarda alet PLAS’COLL EPOKSİ TİNER‘i ile temizlenir.

SARFİYAT:

Fonksiyonel tip,uygulanan yüzeye ve uygulama şekline bağlı olarak 130 gr ile 400 gr/m2 tüketim oranına sahiptir.

ÖZELLİKLERİ:

Muhteviyatı (içindekiler): Çift komponentli, epoksi reçine esaslı parlak bir boyadır. Reaksiyon ile kurur.

Kullanıldığı Yerler: Kimyasal tesislerde aşırı asidik veya bazik ortamlarda, sık temizlenmesi gereken yapıların ilgili yerlerinde, mekanik direnç gereksinimi duyulan özel makine, techisat ve yapılarda, temiz odalarda rahatlıkla kullanılabilir. Kimyasal ve fiziksel tesbitten sonra da formüle edilebilen ve çeşitlendirilen PLAS’COLL EPOKSİ SONKAT su emme yüzdesi 0 (sıfır) olduğu için deliksiz,tek parça halinde olduğundan bakteri barınmasını önler.Hijyeniktir.Su Emme oranı 0 (sıfır) dır.

Ambalaj Şekli: A.Komp. 21/1 teneke içerisinde

B.Komp. 7/1 teneke kutu içerisinde

 

Renkler: Gri, beyaz, siyah, o.sarı,o.kırmızı olmak üzere 5 ana renkte üretilmekte olup,istenilen RALL renklerin de üretimi yapılabilmektedir.

d)Ambalaj: Fonksiyonalitesine göre üzerinde yazıldığı şekildedir.

UYGULAMA ÖNCESİ:

a) Yüzey ve uygulama hazırlıkları: Tatbikat yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ, pas ve nemden arındırılmalıdır. Oynak yüzeyler spatula, zımpara ya da daha inatçı pürüzler kumlama, taşlama ve silme yöntemleriyle sabit yüzey sistemlerine dönüştürülür. En uygun tozdan arındırma ve temizleme yöntemi hava ve sudur. Dikkat edilmesi gereken bir başka hususta yüzeyin nemden arındırılmış olmasıdır. Olumlu sonuçlar için metal yüzeyler uygulamadan önce fosfatlama ve antioksidan malzeme muamelesine tutulur.

b) Ürün hazırlama: A ve B komponentleri takım halinde verilir. Yapılması gereken A ile B’yi verilen miktarlarda iyice karıştırmaktır. Bu iş için bir el mikserinden yararlanılabilir. Malzeme karışımı 20 dakika sonunda egzotermik bir jelleşme göstermeye başlayacağından genelde 1.5 ile 2 saat arasında tüketilmesi tavsiye edilir; aksi taktirde malzeme kayıpları veya uygulama zorlukları çekilebilir. Eğer malzemenin uygulanacağı alan için karıştırılan miktar çok gelecekse ürünler üzerinde belirtilen oranlarla yapılan küçük karışımlar problemi çözecektir. Uygulama yapılacak yüzeye PLAS’COLL EPOKSİ PRİMER (ilk kat) muhakkak suretle uygulanmış ve 1 gün kuruma mühleti verilmiş olmalıdır.

c) Uygulama aletleri hazırlıkları: Fırça, rulo veya tabanca sudan arındırılmış şekilde hazır tutulmalıdır.

UYGULAMA:

Uygulama şekli(veya şekilleri): Kullanıma hazır hale getirilen malzeme en geç 2 Saat içerisinde tüketilmelidir. Fırça,rulo veya tabanca yardımı ile uygun kıvama getirilerek uygulanabilir. Dikkat edilmesi gereken hususlar: Ürüne ateşle yaklaşılması tehlikelidir. Ürün ile çalışılırken deriye ve göze temaslarda acil olarak su ile temizlik ehemmiyetle tavsiye edilir. Ayrıntılı malzeme uyarı bilgisi için epoksi ve poliüretan malzeme uyarı bilgi formuna başvurunuz.

UYGULAMA SONRASI:

a) Kuruma süresi:

(20 C) İlk kuruma: 1.5-2 saat

Son kuruma: 5-6 saat

Kimyasal sertleşme: 24 saat sonunda başlar.

b) Ürünün saklanması: Ürün, satıldığı A ve B komponentleri şeklinde kapalı olarak 6 ay stok ömrüne sahiptir.

c) Uygulama aletlerinin saklanması: Kimyasal reaksiyon sonucu sertleşme yapan ürün uygulama aletleri üzerinde sertleşerek o aletin bir daha kullanılmamasına sebep olabilir. Bu yüzden uygulamanın hemen sonrasında ya da uzun uygulamalarda verilen molalarda alet PLAS’COLL EPOKSİ TİNER‘i ile temizlenir.

SARFİYAT:
Uygulanan yüzeye ve uygulama şekline bağlı olarak 1 lt. PLAS’COLL EPOKSİ SONKAT ile 7-8 m2 alan boyanabilir

Tanımı: Solvent ihtiva etmeyen, çift komponentli, epoksi esaslı bir sonkat boyadır.

Özellikleri: Solvent ihtiva etmediğinden dolayı özellikle kapalı yerlerde uygulama kolaylığı sağlar. Toksik değildir, zehirlenmeye neden olmaz. Tek katta 400 mikrona kadar film tatbikatına imkan verir. Solvent buharlaşması olmadığından film performansında düşme olmaz. Çok yüksek bir kimyasal dirence sahiptir. Alkalilere, asitlere, suya, yağ ve solventlere mükemmmel bir dayanıklılık gösterir. Parlak görünümlüdür.

Kullanıldığı Yerler: Gemi sanayii, petrokimya tesisleri, deniz suyuna maruz kalan tesisler, kimyasal madde tankları ile kimyasal maddeler ile temas halinde olan her türlü tesiste ve içme suyu ile ilgili tesisatın boyanmasında kullanılır.

Katı Madde Miktarı: %100

Özgül Ağırlık: 1.3 + 0.1 gr/cm3

Ürün Hazırlama: 5 Kısım A. Komp. ile 1 Kısım B. Komp. karıştırılır. Karışım 8 saat içerisinde inceltmeden kullanılmalıdır.

Uygulama Şekli: Ürün fırça ve rulo ile tatbik edilmelidir.

Kuruma Süresi: İlk kuruma: 2 saat

Son kuruma: 6-8 saat

Kimyasal sertleşme: 24 saatten sonra

Sarfiyat: 1 litrsi ile uygulama kalınlığına göre 10-18 m2 alan boyanabilir.

Ambalaj: A. Komp. 25/1 teneke içerisinde Komp. 6/1 teneke içerisinde

ÖZELLİKLERİ:

a) Muhteviyatı (içindekiler): Çift komponentli, SU İLE İNCELEBİLEN epoksi reçine esaslı astar boyadır.

b) İçerdiği sıvı fosfat bileşikler sayesinde TCP yanma geciktirme ve yangın dağıtmama özelliğine sahiptir. Ayrıca buharlı çalışma ortamlarında ısıdan ve kimyasal asitlerden oluşan boya çözünmemesini (mermerleşme) sağlar. Reaksiyon ile kurur.

c) Kullanıldığı Yerler: Kimyasal tesislerde aşırı asidik veya bazik ortamlarda, sıktemizlenmesi gereken yapıların ilgili yerlerinde, mekanik direnç gereksinim   duyulan özel makine, techisat ve yapılarda, temiz odalarda rahatlıkla kullanılabilir.

d)Ambalaj: Fonksiyonalitesine göre üzerinde yazıldığı şekildedir.

UYGULAMA ÖNCESİ:

a) Yüzey ve uygulama hazırlıkları: Tatbikat yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ,pas ve nemden arındırılmalıdır. Oynak yüzeyler spatula, zımpara ya da daha inatçı pürüzler kumlama, taşlama ve silme yöntemleriyle sabit yüzey sistemlerine dönüştürülür. En uygun tozdan arındırma ve temizleme yöntemi hava ve sudur. Dikkat edilmesi gereken bir başka hususta yüzeyin nemden arındırılmış olmasıdır. Olumlu sonuçlar için metal yüzeyler uygulamadan önce fosfatlama ve antioksidan malzeme muamelesine tutulur.

b) Ürün hazırlama: A ve B komponentleri takım halinde verilir. Yapılması gereken A ile B’yi verilen miktarlarda iyice karıştırmaktır. Bu iş için bir el mikserinden yararlanılabilir. Malzeme karışımı 20 dakika sonunda egzotermik bir jelleşme göstermeye başlayacağından genelde 1.5 ile 2 saat arasında tüketilmesi tavsiye edilir; aksi taktirde malzeme kayıpları veya uygulama zorlukları çekilebilir. Eğer malzemenin uygulanacağı alan için karıştırılan miktar çok gelecekse ürünler üzerinde, belirtilen oranlarla yapılan küçük karışımlar problemi çözecektir. Ürün su ile, uygulanacak alete göre inceltilir.

Uygulama aletleri hazırlıkları: Fırça, rulo veya tabanca sudan arındırılmış şekilde hazır tutulmalıdır.

UYGULAMA:

Uygulama şekli(veya şekilleri): Kullanıma hazır hale getirilen malzeme en geç 2 Saat içerisinde tüketilmelidir. Fırça,rulo veya tabanca yardımı ile uygun kıvama getirilerek uygulanabilir.

Ürün ile çalışılırken deriye ve göze temaslarda acil olarak su ile temizlik ehemmiyetle tavsiye edilir. Ayrıntılı malzeme uyarı bilgisi için epoksi malzeme uyarı bilgi formuna başvurunuz.

III. UYGULAMA SONRASI:

Kuruma süresi: (20 C)   İlk kuruma: 1.5-2 saat

Son kuruma: 5-6 saat

Kimyasal sertleşme: 24 saat sonunda başlar.

b) Ürünün saklanması: Ürün, satıldığı A ve B komponentleri şeklinde kapalı olarak 6 ay stok ömrüne sahiptir.

c) Uygulama aletlerinin saklanması: Kimyasal reaksiyon sonucu sertleşme yapan ürün uygulama aletleri üzerinde sertleşerek o aletin bir daha kullanılmamasına sebep olabilir. Bu yüzden uygulamanın hemen sonrasında ya da uzun uygulamalarda verilen molalarda alet SICAK SU İLE ile temizlenir.

SARFİYAT:

Uygulanan yüzeye ve uygulama şekline bağlı olarak 1 lt. PLAS’COLL SU BAZLI EPOKSİ EMPRENYE ASTAR ile   15-20 m2 alan boyanabilir

ÖZELLİKLERİ:

a)Muhteviyatı (içindekiler): Çift komponentli, SU İLE İNCELEBİLEN epoksi reçine esaslı parlak bir boyadır.İçerdiği sıvı fosfat bileşikler sayesinde TCP yanma geciktirme ve yangın dağıtmama özelliğine sahiptir. Ayrıca buharlı çalışma ortamlarında ısıdan ve kimyasal asitlerden oluşan boya çözünmemesini (mermerleşme) sağlar. Reaksiyon ile kurur.

b)Kullanıldığı Yerler: Otoparklarda, kimyasal tesislerde, aşırı asidik veya bazik ortamlarda, sık temizlenmesi gereken yapıların ilgili yerlerinde, mekanik direnç gereksinimi duyulan özel makine, techizat ve yapılarda, temiz odalarda rahatlıkla kullanılabilir.

Kimyasal ve fiziksel tesbitten sonra da formüle edilebilen ve çeşitlendirilen PLAS’COLL EPOKSİ SONKAT temelde 1 tipte üretilmektedir.

Yapılar, metal ve ahşap yüzeyler için Plas’coll Su Bazlı Epoksi Sonkat Boya

c)Renkler: Gri, beyaz, siyah, o.sarı,o.kırmızı olmak üzere 5 ana renkte üretilmekte olup, istenilen RALL renklerin de üretimi yapılabilmektedir.

d)Ambalaj: Fonksiyonalitesine göre üzerinde yazıldığı şekildedir.

UYGULAMA ÖNCESİ:

a) Yüzey ve uygulama hazırlıkları: Tatbikat yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve pastan   arındırılmalıdır. Nem toleranslıdır. Oynak yüzeyler spatula, zımpara ya da daha inatçı pürüzler kumlama, taşlama ve silme yöntemleriyle sabit yüzey sistemlerine dönüştürülür. En uygun tozdan arındırma ve temizleme yöntemi hava ve sudur. Olumlu sonuçlar için metal yüzeyler uygulamadan önce fosfatlama ve antioksidan malzeme muamelesine tutulur.

b) Ürün hazırlama: A ve B komponentleri takım halinde verilir. Yapılması gereken A ile B’yi verilen miktarlarda iyice karıştırmaktır. Bu iş için bir el mikserinden yararlanılabilir. Malzeme karışımı 20 dakika sonunda egzotermik bir jelleşme göstermeye başlayacağından genelde 1.5 ile 2 saat arasında tüketilmesi tavsiye edilir; aksi taktirde malzeme kayıpları veya uygulama zorlukları çekilebilir. Eğer malzemenin uygulanacağı alan için karıştırılan miktar çok gelecekse ürünler üzerinde belirtilen oranlarla yapılan küçük karışımlar problemi çözecektir. Ürün su ile uygulanacak alete göre inceltilir. Uygulama yapılacak yüzeye PLAS’COLL SU BAZLI EPOKSİ PRİMER (ilk kat) muhakkak suretle uygulanmış ve 1 gün kuruma mühleti verilmiş olmalıdır.

c) Uygulama aletleri hazırlıkları: Fırça, rulo veya tabanca sudan arındırılmış şekilde hazır tutulmalıdır.

UYGULAMA:

Uygulama şekli(veya şekilleri): Kullanıma hazır hale getirilen malzeme en geç 2 Saat içerisinde tüketilmelidir. Fırça,rulo veya tabanca yardımı ile uygun kıvama getirilerek uygulanabilir. Ürün ile çalışılırken deriye ve göze temaslarda acil olarak su ile temizlik ehemmiyetle tavsiye edilir. Ayrıntılı malzeme uyarı bilgisi için epoksi malzeme uyarı bilgi formuna başvurunuz.

UYGULAMA SONRASI:

a) Kuruma süresi: (20 C) İlk kuruma: 1.5-2 saat Son kuruma: 5-6 saat Kimyasal sertleşme: 24 sa.

b) Ürünün saklanması: Ürün, satıldığı A ve B komponentleri şeklinde kapalı olarak 6 ay stok ömrüne sahiptir.

c) Uygulama aletlerinin saklanması: Kimyasal reaksiyon sonucu sertleşme yapan ürün uygulama aletleri üzerinde sertleşerek o aletin bir daha kullanılmamasına sebep olabilir.

SARFİYAT: Uygulanan yüzeye ve uygulama şekline bağlı olarak 1 lt. PLAS’COLL SU BAZLI EPOKSİ SONKAT ile   7-8 m2 alan boyanabilir.

Tanımı: Çift komponentli, su, nem, asit, kalevi, tuzlu su, madeni yağlar, kimyasal solventler, dış hava şartları ve SO2’ye son derece dayanıklı, ürethan esaslı bir son kat boyadır. Görünümü parlaktır.

Kullanıldığı Yerler: Her türlü sanayi tesisleri ile petrokimya ve rafineri, değerli eşyalar, makina parçaları vb. yerlerde kullanılır.

Katı Madde Miktarı: % 58 + 3 (Ağırlıkça)

Özgül Ağırlık: 1.15 + 0.1 gr/cm3

Ürün Hazırlama: 2 Kısım A. Komp. ile 1 Kısım B. Komp. karıştırılır. Bu karışım 8 saat içerisinde kullanılmalıdır.

İnceltme: Plas’coll Poliüretan Sonkat Boya özel poliüretan tineri ile uygun viskoziteye indirilir.

Uygulama Şekli: Tatbikat tabanca ile yapılır.

Kuruma Süresi (20 C’de): İlk kuruma: 0.5-1 saat

Son kuruma: 4-5 saat

Kimyasal sertleşme: 24 saat

Sarfiyat: 1 litresi ile ortalama 12-14 m2 alan boyanabilir.

Depolama: Ağzı kapalı bir şekilde, güneş ışığına direk maruz kalmayan yerlerde saklanmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: Yangın tehlike sınıfı İsveç standardına göre II’dir. Yanıcı bir malzeme olması sebebiyle çıplak alevden uzak tutulup havalandırılmalı ortamlarda çalışılmalıdır.

Ambalaj: A. Komp. 20/1 teneke içerisinde Komp. 10/1 teneke içerisinde